Közlemény

Győzött az igazság!

2018-08-13 09:32:00
A NÉBIH HE-02/EBA/820-17/2018 másodfokú határozatában visszavonta az elsőfokú hatóság határozatát és elismerte, hogy a 2018.03.23. gyártású Kim 22l-es kiszerelésű termék rendelkezik baktericid hatással és korlátozás nélkül felhasználható.

A Heves Megyei Kormányhivatal korábban hozott elsőfokú határozatában kitiltotta az élelmiszerlánc területéről a 2018.03.23. gyártású Kim 22l-es kiszerelésű termékeket, mert állításuk szerint az 15 perc alatt sem teljesítette a baktericid hatást.
A Kim fertőtlenítő mosogatószert rendszeresen ellenőriztetjük akkreditált laboratóriumban és minden esetben már 3 perc alatt rendelkezett baktericid és yesaticid hatással, így azonnal tudtuk, hogy a hatóság állítása megalapozatlan és nem fedi a valóságot.
A rendelkezésünkre álló -gyártáskor a 22l-es kiszerelésből vett- mintát akkreditált laboratóriumba küldtük ahol vizsgálat után megállapítást nyert, hogy 3 perc után megfelelő baktericid hatással rendelkezik a termék.
A fellebbezésünkben ezt jeleztük a hatóság felé, mely alapján a másodfokú hatóság visszavonta az eredeti határozatot és elismerte, hogy a termék megfelelő fertőtlenítő hatással rendelkezik és továbbra is korlátozás nélkül felhasználható az élelmiszerlánc területén.

Közlemény (HE-02/EBA/820-13/2018, Kim 22l-es kiszerelés 20180323 gyártási dátum)

2018-07-20 17:20:00
Tisztelt partnerünk!

Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve értesítünk, hogy a NÉBIH az alábbi termék felhasználását a részletezett módon korlátozta:

Korlátozott termék
A 22l-es kiszerelésű, 2018.03.23. gyártási idejű Kim fertőtlenítő kézi mosogatószer baktericid hatású fertőtlenítőszerként való felhasználását az élelmiszerlánc területén megtiltja, mert a hatóság mérése alapján az adott gyártási tétel nem jár az elvárt baktericid hatással.

Megjegyzés
Az adott tétel gyártásakor a 22l-es kiszerelésből vett és általunk tárolt mintáját akkreditált laboratóriumban bevizsgáltattuk és bebizonyosodott, hogy a kifogásolt termék a kötelező előírásokat túlteljesítve már 3 perces behatási idővel rendelkezik baktericid hatással.
A hatóság felé a tájékoztatást és a fellebbezést megtettük, így várhatóan rövid időn belül a hatóság a határozatot saját hatáskörében eljárva vissza fogja vonni.

Amennyiben a korlátozott termék megtalálható raktáradban, azt jogszerűen lehet forgalmazni és felhasználni az általunk bevizsgált minta megfelelősége alapján.
Amennyiben ezt mégsem szeretnéd megtenni természetesen a 2018.03.23. gyártású 22l-es kiszerelésű Kim fertőtlenítő mosogatószert díjmentesen kicseréljük egy másik gyártási tételből származó termékre. A termék cseréjére vállalatunk telephelyén van lehetőség személyesen vagy a termék visszajuttatásával.

További információkért keresd a 06-20-342-9591 számon Deák Csabát.

Köszönjük megértésedet, együttműködésedet és elnézést a kellemetlenségekért.

Győzött az igazság!

2017-04-04 13:00:00
A NÉBIH PE/EA/182-6/2017. számon hozott másodfokú határozatában elismerte, hogy hibázott a Kliniko-sept fertőtlenítő kéztisztító szappan vizsgálata során.

Idézet a másodfokú határozatból:

A Clean Center Kft. PE-06/ÉÁO1/1674-5/2016. számú határozat ellen előterjesztett fellebbezése alapján indult másodfokú eljárásban a következő határozatot hoztam:

Az elsőfokú hatóság határozatát MEGSEMMISÍTEM!!!

"Az egyes biocid tartalmú (fertőtlenítő hatású) készítmények laboratóriumi, vizsgáló módszereit és azok értékelési követelményeit az EN 14885 számú vizsgáló módszertani szabvány gyűjteménye tartalmazza. Ennek megfelelően a PT 1. terméktípusba tartozó kézfertőtlenítő szerek esetében az " in vitro" szuszpenziós baktericid és fungicid/virucid hatás vizsgálatokhoz az alacsony fehérjeterhelés melletti vizsgálat elvégzése követelmény. Az előírt laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján tüntethető fel a készítmény címkéjén az antimikrobiális hatásspektrum.
A fent leírtakra tekintettel a másodfokú hatóság megállapította, hogy az élelmiszer-ipari fertőtlenítő kézmosószerek esetén a fungicid hatásra nem létezik vizsgálati módszer, ennek megerősítésére szolgál a Nébih Laboratórium tájékoztatása is, melyben előadja, hogy valóban nem létezik szuzpenziós fungicid hatékonyságvizsgálatra szabvány, így a termék ilyen hatása nem marasztalható el, mert a hatás maga nem bizonyítható. A Nébih Laboratórium nem megfelelő vizsgálati módszert alkalmazott azáltal, hogy a fehérjeterheléses vizsgálatot 3 g/l albumin terheléssel vizsgálta, amely tízszerese a termék engedélyezése során alkalmazott terhelésnek, ugyanis a fenti állásfoglalásból kiderül, hogy a helyes vizsgálat körülmény alacsony, azaz 0,3 g/l albumin terhelés lett volna, amely egy tizede a vizsgáló laboratórium által alkalmazottnak. E körülményre tekintettel a másodfokú hatóság megállapította, hogy a Nébih Laboratórium vizsgálati eredményközlője nem képezhette jogalapját az elsőfokú döntés meghozatalának."

Részletesebb információért hívd Deák Csabát.